ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 ไผ่แถวอนุสรณ์  ปกติ 1 1 1
2 บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)  1 1 1
3 วัดไชยมงคล  1 1 1
4 วัดตะเคียนทอง  1 1 1
5 บ้านย่านนางวิ่ง  ปกติ 1 1 1
6 บ้านมาบเหียง  1 1 1
7 วัดไผ่งาม  ปกติ 1 1 1
8 บ้านด่าน  ปกติ 1 1 1
9 วัดเกาะลอย  ปกติ 1 1 1
10 วัดเกาะมะไฟ  ปกติ 1 1 1
11 วัดดงไชยมัน  ปกติ 1 1 1
12 วัดแสงสว่าง  ปกติ 1 1 1
13 วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล)  ปกติ 1 1 1
14 วัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
15 วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา)  ปกติ 1 1 1
16 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ  ปกติ 1 1 1
17 บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
18 บ้านห้วยเกษียร  ปกติ 1 1 1
19 วัดทุ่งตะลุมพุก  ปกติ 1 1 1
20 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์)  ปกติ 1 1 1
21 บ้านคลองบางไซ  ปกติ 1 1 1
22 วัดประดิษฐาราม  ปกติ 1 1 1
23 วัดประสาทรังสฤษฎิ์  ปกติ 1 1 1
24 วัดใหม่กวางทอง  ปกติ 1 1 1
25 วัดโพธิ์งาม  ปกติ 1 1 1
26 วัดคู้ลำพัน  ปกติ 1 1 1
27 วัดศรีสุทธาวาส  ปกติ 1 1 1
28 บ่อแร่0ธารเลา  ปกติ 1 1 1
29 ประชุมเขตศึกษา  ปกติ 1 1 1
30 บ้านโคกกระเจียว  ปกติ 1 1 1
31 วัดหาดสะแก  ปกติ 1 1 1
32 วัดอรัญไพรศรี  ปกติ 1 1 1
33 วัดหนองหูช้าง  ปกติ 1 1 1
34 วัดมูลเหล็ก  ปกติ 1 1 1
35 บ้านหนองหอย  ปกติ 1 1 1
36 วัดสระมะเขือ  ปกติ 1 1 1
37 วัดบุฝ้าย  ปกติ 1 1 1
38 วัดทุ่งสบก  ปกติ 1 1 1
39 วัดหัวไผ่  ปกติ 1 1 1
40 วัดพิกุลวนาราม  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหนองชะอม  ปกติ 1 1 1
42 บ้านแหลมไผ่  ปกติ 1 1 1
43 วัดเนินสูง  ปกติ 1 1 1
44 วัดสระข่อย  ปกติ 1 1 1
45 วัดหลังถ้ำวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
46 บ้านปากคลองบางกระดาน  ปกติ 1 1 1
47 บ้านโคกสว่าง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านเขานันทา  ปกติ 1 1 1
49 บ้านหนองเต่า  ปกติ 1 1 1
50 บ้านบางขาม  ปกติ 1 1 1
51 นิคมพัฒนา  ปกติ 1 1 1
52 วัดนพคุณทอง  ปกติ 1 1 1
53 วัดท้าวอู่ทอง  ปกติ 1 1 1
54 วัดหนองเกตุ  ปกติ 1 1 1
55 บ้านคลองแก้มช้ำ  ปกติ 1 1 1
56 วัดเนินผาสุก  ปกติ 1 1 1
57 วัดคลองเฆ่  ปกติ 1 1 1
58 บ้านหนองปรือน้อย  ปกติ 1 1 1
59 บ้านบางรุ่งโรจน์  ปกติ 1 1 1
60 วัดประชาวาส  ปกติ 1 1 1
61 วัดสามัคคีภิรมย์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
62 วัดบุพพาราม  ปกติ 1 1 1
63 วัดหนองแก้ว  ปกติ 1 1 1
64 บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)  ปกติ 1 1 1
65 วัดใหม่โพธิ์เย็น  ปกติ 1 1 1
66 วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม  ปกติ 1 1 1
67 วัดศรีมงคล  ปกติ 1 1 1
68 วัดบุยายใบ  ปกติ 1 1 1
69 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76  ปกติ 1 1 1
70 บ้านโป่งกะพ้อ  ปกติ 1 1 1
71 วัดโบสถ์วิทยา  ปกติ 1 1 1
72 วัดบางคาง  ปกติ 1 1 1
73 วัดบางเตย  ปกติ 1 1 1
74 วัดสัมพันธ์  ปกติ 1 1 1
75 บ้านคลองสารภี  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
76 วัดเนินไม้หอม  ปกติ 1 1 1
77 บ้านดงบัง  ปกติ 1 1 1
78 วัดลิรัญดอน  ปกติ 1 1 1
79 วัดบ้านพระ  ปกติ 1 1 1
80 วัดอินทร์ไตรย์  ปกติ 1 1 1
รวม