ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 ประชากรรังสฤษฏ์  ปกติ 1 1 1
2 วัดท่าดินแดง  1 1 1
3 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)  ปกติ 1 1 1
4 วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)  1 1 1
5 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุขป  ปกติ 1 1 1
6 วัดสุนทราราม  ปกติ 1 1 1
7 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)  ปกติ 1 1 1
8 วัดประดู่โลกเชษฐ์  ปกติ 1 1 1
9 วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยา)  ปกติ 1 1 1
10 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)  ปกติ 1 1 1
11 วัดชีปะขาว  ปกติ 1 1 1
12 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์  ปกติ 1 1 1
13 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)  ปกติ 1 1 1
14 วัดไผ่ล้อม  ปกติ 1 1 1
15 วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)  ปกติ 1 1 1
16 วัดปราสาททอง  ปกติ 1 1 1
17 โคกตาพรหม  ปกติ 1 1 1
18 วัดบันไดช้าง  เรียนร่วม 1 1 1
19 วัดตาลานเหนือ  ปกติ 1 1 1
20 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
21 วัดปิ่นแก้ว  ปกติ 1 1 1
22 วัดแก้วสุวรรณ  ปกติ 1 1 1
23 วัดอู่ตะเภา  ปกติ 1 1 1
24 วัดขุนจ่าธรรมาราม  ปกติ 1 1 1
25 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
26 วัดอนุกุญชราราม  ปกติ 1 1 1
27 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)  ปกติ 1 1 1
28 วัดบ้านกลิ้ง  ปกติ 1 1 1
29 วัดบุญกันนาวาส  ปกติ 1 1 1
30 วัดเทพมงคล  ปกติ 1 1 1
31 วัดรางจระเข้  ปกติ 1 1 1
32 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)  ปกติ 1 1 1
33 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)  ปกติ 1 1 1
34 วัดฤกษ์บุญมี  ปกติ 1 1 1
35 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)  ปกติ 1 1 1
36 วัดไทรน้อย  ปกติ 1 1 1
37 ประสิทธิ์วิทยา  ปกติ 1 1 1
38 สินสังวาลย์อุทิศ  ปกติ 1 1 1
39 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)  ปกติ 1 1 1
40 วัดศิริสุขาราม  ปกติ 1 1 1
41 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
42 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
43 วัดสง่างาม  ปกติ 1 1 1
44 วัดบางบาล  ปกติ 1 1 1
45 ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)  ปกติ 1 1 1
46 วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)  ปกติ 1 1 1
47 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)  ปกติ 1 1 1
48 วัดเชิงท่า  ปกติ 1 1 1
49 วัดตรีพาราสีมาเขต  ปกติ 1 1 1
50 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
51 สัตตปทุมบำรุง  ปกติ 1 1 1
52 จุฬาราษฎร์วิทยา  ปกติ 1 1 1
53 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)  ปกติ 1 1 1
54 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)  ปกติ 1 1 1
55 วัดโพธิ์  ปกติ 1 1 1
56 วัดแจ้ง  ปกติ 1 1 1
57 คอตัน  ปกติ 1 1 1
58 วัดดอนพัฒนาราม  ปกติ 1 1 1
59 คชเวกวิทยา  ปกติ 1 1 1
60 วัดทำใหม่  ปกติ 1 1 1
61 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์  ปกติ 1 1 1
62 วัดโพธิ์เผือก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
63 วัดกลางคลองวัฒนาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
64 วัดหนองลำเจียก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
65 วัดอมฤต (สิทธิประสิทธิ์)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
66 วัดเทพสนทวารี  เรียนร่วม 1 1 1
67 วัดโคก  ปกติ 1 1 1
68 วัดลาดระโหง  ปกติ 1 1 1
69 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
70 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
71 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
72 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)  ปกติ 1 1 1
73 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)  ปกติ 1 1 1
74 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)  ปกติ 1 1 1
75 วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
76 วัดสามเรือน  ปกติ 1 1 1
77 วัดเศวตศิลาราม  ปกติ 1 1 1
78 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์  ปกติ 1 1 1
79 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)  ปกติ 1 1 1
80 วัดใหม่ต้านทาน  ปกติ 1 1 1
81 วัดโพธิ์แตงใต้  ปกติ 1 1 1
82 ราษฎร์บํารุง  ปกติ 1 1 1
83 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
84 เสริมปัญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห์)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
85 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)  ปกติ 1 1 1
86 บางไทร  ปกติ 1 1 1
87 วัดสุทธาวาส  ปกติ 1 1 1
88 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมย์)  ปกติ 1 1 1
89 สามัคคีวิทยา  ปกติ 1 1 1
90 วัดราษฎร์ปุณณาราม  ปกติ 1 1 1
รวม