ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พังงา

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดสองแพรก  1 1 1
2 บ้านรมณีย์  ปกติ 1 1 1
3 บ้านปากคลอง  1 1 1
4 วัดตรัยรัตนากร  1 1 1
5 บ้านท่าแตง  1 1 1
6 บ้านนอกนา  ปกติ 1 1 1
7 บ้านลำวะ  1 1 1
8 บ้านท่าดินแดง  ปกติ 1 1 1
9 บ้านบางนุ  ปกติ 1 1 1
10 บ้านปริง (วันครู 2500)  ปกติ 1 1 1
11 กะปง  ปกติ 1 1 1
12 บ้านเขาเปาะ  ปกติ 1 1 1
13 บ้านทองหลาง  ปกติ 1 1 1
14 วัดอรัญญิกาวาส  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
15 บ้านบางทอง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านท่าปากแหว่ง  ปกติ 1 1 1
17 บ้านบางเตย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
18 วัดควรนิยม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
19 บ้านในหยง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านอ่าวมะขาม  ปกติ 1 1 1
21 บ้านแหลมหิน  ปกติ 1 1 1
22 บ้านบากัน  ปกติ 1 1 1
23 บ้านพอแดง  ปกติ 1 1 1
24 วัดราษฎร์สโมสร  ปกติ 1 1 1
25 วัดศรีรัตนาราม  ปกติ 1 1 1
26 บ้านควน  ปกติ 1 1 1
27 บ้านตากแดด  ปกติ 1 1 1
28 บ้านบางด้ง  ปกติ 1 1 1
29 เกาะเคี่ยม  ปกติ 1 1 1
30 วัดบางเสียด  ปกติ 1 1 1
31 บ้านเจ้าขรัว  ปกติ 1 1 1
32 บ้านเกาะกลาง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านนาใน  ปกติ 1 1 1
34 เกาะไม้ไผ่  ปกติ 1 1 1
35 บ้านคุระ  ปกติ 1 1 1
36 บ้านย่าหมี  ปกติ 1 1 1
37 บ้านบกปุย  ปกติ 1 1 1
38 อ่าวมะม่วง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านทุ่งใหญ่  ปกติ 1 1 1
40 บ้านบางมรวน  ปกติ 1 1 1
41 บ้านบางนายสี  ปกติ 1 1 1
42 บ้านโคกเจริญ  ปกติ 1 1 1
43 บ้านเขาน้อย  ปกติ 1 1 1
44 บ้านป่ายาง  ปกติ 1 1 1
45 บ้านท่าหัน  ปกติ 1 1 1
46 บ้านสามช่อง  ปกติ 1 1 1
47 บ้านเขาปิหลาย  ปกติ 1 1 1
48 วัดราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
49 บ้านคลองดินเหนียว  ปกติ 1 1 1
50 บ้านช้างเชื่อ  ปกติ 1 1 1
51 บ้านบางกัน  ปกติ 1 1 1
52 บ้านกะปง  ปกติ 1 1 1
53 บ้านลำปี (พิบูลสงครามอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
54 บุญสูงอุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
55 บ้านตำหนัง  ปกติ 1 1 1
56 บ้านบางม่า  เรียนร่วม 1 1 1
57 บ้านคลองห้าง  เรียนร่วม 1 1 1
58 บ้านริมทะเล  ปกติ 1 1 1
59 บ้านท่าจูด  ปกติ 1 1 1
60 เกียรติประชา  ปกติ 1 1 1
61 บ้านคลองไส  ปกติ 1 1 1
62 บ้านบางวัน  ปกติ 1 1 1
63 บ้านติเตะ  ปกติ 1 1 1
64 บ้านควนแรด  ปกติ 1 1 1
65 บ้านเกาะนก  ปกติ 1 1 1
66 วัดอินทนิน  ปกติ 1 1 1
67 บ้านทับช้าง  ปกติ 1 1 1
68 โชคอำนวย  ปกติ 1 1 1
69 บ้านย่านสะบ้า  ปกติ 1 1 1
70 บ้านห้วยทราย  ปกติ 1 1 1
71 บ้านสวนใหม่  ปกติ 1 1 1
72 บ้านดอน  ปกติ 1 1 1
73 บ้านน้ำจืด  ปกติ 1 1 1
74 บ้านใหญ่  ปกติ 1 1 1
75 บ้านถ้ำทองหลาง  ปกติ 1 1 1
76 บ้านบางจัน  ปกติ 1 1 1
77 บ้านดอกแดง  ปกติ 1 1 1
78 บ้านท่าเขา  ปกติ 1 1 1
79 บ้านคลองเหีย  ปกติ 1 1 1
80 วัดลุมพินี  ปกติ 1 1 1
81 นิคมสร้างตนเอง 1  ปกติ 1 1 1
82 บ้านในวัง  ปกติ 1 1 1
83 บ้านทุ่งไทรงาม  ปกติ 1 1 1
84 บ้านทุ่งต่อเรือ  ปกติ 1 1 1
85 บ้านคลองบอน  ปกติ 1 1 1
86 วัดศรัทธาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
87 บ้านนาแฝก  ปกติ 1 1 1
รวม