ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดควนขี้แรด  1 1 1
2 วัดควนเคี่ยม  ปกติ 1 1 1
3 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)  ปกติ 1 1 1
4 วัดพังกิ่ง  ปกติ 1 1 1
5 บ้านเกาะเสือ  ปกติ 1 1 1
6 วัดปลักปอม  ปกติ 1 1 1
7 วัดโรจนาราม  ปกติ 1 1 1
8 บ้านปากบางนาคราช  ปกติ 1 1 1
9 วัดหานโพธิ์  ปกติ 1 1 1
10 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
11 วัดโพธิยาราม  ปกติ 1 1 1
12 วัดปัณณาราม  ปกติ 1 1 1
13 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
14 วัดชุมประดิษฐ์  ปกติ 1 1 1
15 วัดไทรพอน  ปกติ 1 1 1
16 วัดโตนด  ปกติ 1 1 1
17 วัดควนนางพิมพ์  ปกติ 1 1 1
18 บ้านทุ่งหนองสิบบาท  ปกติ 1 1 1
19 บ้านเกาะหมาก  ปกติ 1 1 1
20 วัดสุภาษิตาราม  ปกติ 1 1 1
21 บ้านไสนายขัน  ปกติ 1 1 1
22 วัดสังฆวราราม  ปกติ 1 1 1
23 บ้านท่าวา  ปกติ 1 1 1
24 บ้านช่องฟืน  ปกติ 1 1 1
25 ไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)  ปกติ 1 1 1
26 บ้านควนโคกยา  ปกติ 1 1 1
27 วัดควนสามโพธิ์  ปกติ 1 1 1
28 บ้านท่าเนียน  ปกติ 1 1 1
29 วัดโหล๊ะจันกระ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านวังปริง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านเกาะโคบ  ปกติ 1 1 1
32 วัดแหลมจองถนน  ปกติ 1 1 1
33 มิตรมวลชน 1  ปกติ 1 1 1
34 บ้านคลองใหญ่  ปกติ 1 1 1
35 บ้านควนหินแท่น  ปกติ 1 1 1
36 วัดท่านางพรหม  ปกติ 1 1 1
37 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)  ปกติ 1 1 1
38 วัดนาปะขอ  ปกติ 1 1 1
39 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8)  ปกติ 1 1 1
รวม