ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดลำชะล่า  1 1 1
2 บ้านดงพลับ  เรียนร่วม 1 1 1
3 บ้านห้วยน้อย  ปกติ 1 1 1
4 วัดบ้านใหม่  ปกติ 1 1 1
5 วัดจระเข้ผอม  1 1 1
6 บ้านท่าพิกุล  ปกติ 1 1 1
7 บ้านเมืองเก่า  ปกติ 1 1 1
8 บ้านหนองปลาไหล  ปกติ 1 1 1
9 บ้านไผ่ใหญ่  ปกติ 1 1 1
10 วัดเนินพยอม  ปกติ 1 1 1
11 บ้านบึงโพธิ์  ปกติ 1 1 1
12 วัดโนนป่าแดง  ปกติ 1 1 1
13 วัดหนองหลุม  ปกติ 1 1 1
14 บ้านท่าแห  ปกติ 1 1 1
15 บ้านยางสุขวัฒน์  ปกติ 1 1 1
16 บ้านวังทับยา  ปกติ 1 1 1
17 บ้านวังลูกช้าง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
18 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)  ปกติ 1 1 1
19 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
20 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)  ปกติ 1 1 1
21 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ  ปกติ 1 1 1
22 วัดยางคอยเกลือ  ปกติ 1 1 1
23 วัดหงษ์  ปกติ 1 1 1
24 บ้านหนองน้ำเขียว  ปกติ 1 1 1
25 วัดเกาะแก้ว  ปกติ 1 1 1
26 วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ  ปกติ 1 1 1
27 บ้านใดโพธิ์  ปกติ 1 1 1
28 วัดดงชะพลู  ปกติ 1 1 1
29 บ้านหนองคล้า  ปกติ 1 1 1
30 วัดวังตะขบ  ปกติ 1 1 1
31 บ้านใหม่เนินสวรรค์  เรียนร่วม 1 1 1
32 บ้านหนองขานาง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านถ้ำคะนอง  ปกติ 1 1 1
34 บ้านหนองไม้แดง  ปกติ 1 1 1
35 วัดหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
36 บ้านดงสว่าง  เรียนร่วม 1 1 1
37 บ้านสายคำโห้  ปกติ 1 1 1
38 บ้านบัวยาง  ปกติ 1 1 1
39 วัดไผ่รอบ  ปกติ 1 1 1
40 บ้านตลุกหิน  ปกติ 1 1 1
41 บ้านทุ่งโม่ง  ปกติ 1 1 1
42 บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ  ปกติ 1 1 1
43 บ้านทุ่งสำราญ  ปกติ 1 1 1
44 บ้านสายดินแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
45 วัดบ้านนา  ปกติ 1 1 1
46 บ้านหนองสองห้อง  ปกติ 1 1 1
47 บ้านสวนแตง  ปกติ 1 1 1
48 วัดเขารูปช้าง  ปกติ 1 1 1
49 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)  ปกติ 1 1 1
50 บ้านไดชุมแสง  เรียนร่วม 1 1 1
51 บ้านโนนทอง  ปกติ 1 1 1
52 บ้านหนองริ้น  ปกติ 1 1 1
53 วัดเขื่อน  ปกติ 1 1 1
54 บ้านสระสาลี  เรียนร่วม 1 1 1
55 บ้านคลองอุดม  ปกติ 1 1 1
56 วัดวังมะเดื่อ  ปกติ 1 1 1
57 บ้านยางนกกระทุง  ปกติ 1 1 1
58 บ้านมาบมะไฟ  ปกติ 1 1 1
59 บ้านปลายห้วย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
60 บ้านยางห้าหลุม  ปกติ 1 1 1
61 บ้านคลองทรายใหญ่  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนองสาหร่าย  ปกติ 1 1 1
63 บ้านท่ากระดาน  ปกติ 1 1 1
64 บ้านคลองสะแกป่าหวาย  ปกติ 1 1 1
65 วัดศรีศรัทธาราม  ปกติ 1 1 1
66 บ้านท่ามะไฟ  ปกติ 1 1 1
67 บ้านหนองถ้ำ  ปกติ 1 1 1
68 วัดบ้านลำนัง  ปกติ 1 1 1
69 บ้านโนนไผ่ขุย  ปกติ 1 1 1
70 วัดวังหูทิพย์  เรียนร่วม 1 1 1
71 วัดบ้านบุ่ง  เรียนร่วม 1 1 1
72 บ้านทุ่งประพาส  ปกติ 1 1 1
73 วัดท่าข่อย  ปกติ 1 1 1
74 วัดราชช้างขวัญ  ปกติ 1 1 1
75 วัดเนินปอ  ปกติ 1 1 1
76 บ้านเนินยาว  ปกติ 1 1 1
77 วัดฆะมัง  ปกติ 1 1 1
78 วัดขนุน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
79 วัดหนองปล้อง  ปกติ 1 1 1
80 วัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพ 215)  เรียนร่วม 1 1 1
81 วัดราษฎร์บูรณะ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
82 บ้านวังโป่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
83 บ้านบุ่งมะกรูด0วังพลับ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
84 บ้านหนองต้นพลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
85 วัดวังแดง  ปกติ 1 1 1
86 วัดบ้านวังไร่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
87 วัดสามขา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
88 วัดใหม่สามัคคีธรรม  ปกติ 1 1 1
89 วัดใหม่แสงมรกต  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
90 บ้านโพธิ์ประทับช้าง  ปกติ 1 1 1
91 บ้านเนินยุ้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
92 บ้านวังกระโดน  เรียนร่วม 1 1 1
93 วัดดงป่าคำ  เรียนร่วม 1 1 1
94 บึงสีไฟ  ปกติ 1 1 1
95 บ้านปากดง  1 1 1
96 บ้านมาบฝาง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
97 บ้านเนินพลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
98 วัดเขาพระ  เรียนร่วม 1 1 1
99 บ้านน้อย  ปกติ 1 1 1
100 วัดหนองนาดำ  ปกติ 1 1 1
101 บ้านหนองจั่ว  ปกติ 1 1 1
102 บ้านห้วยคำตาล  ปกติ 1 1 1
103 วัดหนองจิกเภา  ปกติ 1 1 1
104 บ้านเนินพยอม  ปกติ 1 1 1
105 วัดมูลเหล็ก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม