การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยนาท

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) ปกติ                            
2 บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) เรียนร่วม                            
3 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) ปกติ                            
4 คงรักษ์ประชานุเคราะห์                            
5 บ้านทุ่งกว้าง ปกติ                            
6 วัดอารีทวีวนาราม                            
7 ไกรราษฎร์วิทยา เรียนร่วม                            
8 วัดคลองธรรม ปกติ                            
9 วัดสวนอัมพวัน                            
10 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์)                            
11 วัดเขาดิน(วันครู่2502)                            
12 วัดพิกุลงาม เรียนร่วม                            
13 บ้านหัวถนน                            
14 วัดหนองจิก ปกติ                            
15 วัดคลองงิ้ว                            
16 วัดท่ากระแส ปกติ                            
17 สำราญราษฎร์บำรุง ปกติ                            
18 บ้านท่าข้ามวังน้ำ ปกติ                            
19 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) ปกติ                            
20 วัดศรีเจริญธรรม ปกติ                            
21 วัดมะเห0ยงคณ์(ประชาเนรมิต) ปกติ                            
22 วัดสระเนินพระราม ปกติ                            
23 วัดพรหมวิหาร ปกติ                            
24 วัดมะปราง ปกติ                            
25 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) ปกติ                            
26 วัดหาดอาษา ปกติ                            
27 บ้านหนองเด่น ยุบโรงเรียนแล้ว                            
28 บ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์) ยุบโรงเรียนแล้ว                            
29 วัดท่า ปกติ                            
30 บ้านสามัคคีธรรมวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว                            
31 วัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) ยุบโรงเรียนแล้ว                            
32 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) ยุบโรงเรียนแล้ว                            
33 บ้านรางจิก ปกติ                            
34 บ้านวังเดือนห้า ปกติ                            
35 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ปกติ                            
36 บ้านดอนกะโดน ปกติ                            
37 วัดบ้านใหม่ ปกติ                            
38 บ้านเก่า เรียนร่วม                            
39 บ้านคลองยาง ปกติ                            
40 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) ปกติ                            
41 วัดท่าแก้ว ปกติ                            
42 วัดทองนพคุณ ปกติ                            
43 วัดคลองเกษม ปกติ                            
44 วัดเขาแก้ว ปกติ                            
45 วัดดอนตะไล้ ปกติ                            
46 วัดโพธิมงคล ปกติ                            
47 วัดกรุณา ปกติ                            
48 วัดธรรมามูล ปกติ                            
49 วัดเนินถ่าน ปกติ                            
50 วัดไผ่โพธิ์ทอง ปกติ                            
51 พระยาตาก ปกติ                            
52 วัดโพธิ์ทอง ปกติ                            
53 วัดพระแก้ว ปกติ                            
54 วัดโคกหมู ปกติ                            
55 วัดดอนรังนก ปกติ                            
56 วัดถ้ำเข้ ปกติ                            
57 วัดหนองเต่าดำ ปกติ                            
58 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ปกติ                            
59 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) ปกติ                            
60 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) ปกติ                            
61 วัดยางศรีเจริญ ปกติ                            
62 วัดดอนโพธิ์ศรี ปกติ                            
63 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ                            
64 บ้านดอนแตง เรียนร่วม                            
65 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) เรียนร่วม                            
66 วัดหนองตาตน ปกติ                            
67 อนุบาลหนองมะโมง ปกติ                            
68 ลัดดาประชาสรรค์ ปกติ                            
69 บ้านสระแก้ว ปกติ                            
70 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) ปกติ                            
71 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) ปกติ                            
72 วัดหัวตะพาน ปกติ                            
73 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ปกติ                            
74 วัดงิ้ว่(เรือไทยสงเคราะห์) ปกติ                            
75 บ้านเขาเกล็ด ปกติ                            
76 บ้านหนองต่อ ปกติ                            
77 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) ปกติ                            
78 วัดสระไม้แดง ปกติ                            
79 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) ปกติ                            
80 บ้านวังหัวเรือ ปกติ                            
81 บ้านสุขเดือนห้า ปกติ                            
82 บ้านน้ำพุ ปกติ                            
83 วัดหลวงพ่อขาว เรียนร่วม                            
84 วัดหอระฆัง ปกติ                            
85 วัดวิจิตรังสิตาราม ปกติ                            
86 บ้านโป่งแค เรียนร่วม                            
87 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) ปกติ                            
88 วัดเทพรัตนวนาราม ปกติ                            
89 อนุบาลวัดสิงห์ ปกติ                            
90 วัดหนองน้อย ปกติ                            
91 วัดคลองบุญ ปกติ                            
92 วัดสนามชัย ปกติ                            
93 วัดอรัญญวาสี ปกติ                            
94 วัดหนองแซง เรียนร่วม                            
95 วัดหัวหว้า ปกติ                            
96 วัดหลวงสิริบูรณาราม ปกติ                            
97 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ                            
98 วัดดอนตูมกมลาวาส ปกติ                            
99 วัดดอนตาล ปกติ                            
100 วัดโคกสุก ปกติ                            
101 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) ปกติ                            
102 บ้านเขาแหลม เรียนร่วม                            
103 บ้านหนองหวาย ปกติ                            
104 บ้านหนองแจง ปกติ                            
105 วัดอัมพวัน เรียนร่วม                            
106 วัดพร้าว ปกติ                            
107 วัดธรรมิกาวาส ปกติ                            
108 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) ปกติ                            
109 วัดจั่นเจริญศรี ปกติ                            
110 ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) เรียนร่วม                            
111 บ้านดอนใหญ่ ปกติ                            
112 วัดจันทน์ ปกติ                            
113 วัดหนองพังนาค ปกติ                            
114 วัดกำแพง ปกติ                            
115 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) ปกติ                            
116 วัดโคกจันทน์ ปกติ                            
รวม