การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 วัดโยธาธรรม ปกติ                            
2 บ้านสะพานหัน ปกติ                            
3 บ้านน้ำขาว ปกติ                            
4 บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) ปกติ                            
5 วัดธารน้ำฉา ปกติ                            
6 บ้านคลองตีนเป็ด ปกติ                            
7 บ้านขุนทะเล ปกติ                            
8 บ้านในเพลา ปกติ                            
9 ชุมชนวัดทอนหงส์ ปกติ                            
10 วัดใหม่ ปกติ                            
11 วัดเขาปูน ปกติ                            
12 บ้านในเขียว 1 ปกติ                            
13 บ้านวัดใน ปกติ                            
14 วัดคีรีวง ปกติ                            
15 บ้านชุมขลิง ปกติ                            
16 บ้านแขวงเภา ปกติ                            
17 บ้านหน้าเขาวัด ปกติ                            
18 บ้านเปร็ต ปกติ                            
19 บ้านในเขียว 2 ปกติ                            
20 วัดโรงเหล็ก ปกติ                            
21 วัดพระอาสน์ ปกติ                            
22 บ้านในตูล ปกติ                            
23 บ้านปราบราษฏร์อุทิศ ปกติ                            
24 วัดหมาย ปกติ                            
25 บ้านไสพลู ปกติ                            
26 วัดสากเหล็ก ปกติ                            
27 บ้านท่าจันทน์ ปกติ                            
28 บ้านสำนักม่วง ปกติ                            
29 วัดยางงาม ปกติ                            
30 บ้านสุวรรณเขต ปกติ                            
31 วัดกำแพงถม ปกติ                            
32 วัดเขาพนมไตรรัตน์ โอนไปสังกัดอื่น                            
33 วัดกระดังงา เรียนร่วม                            
34 วัดท้าวโทะ ปกติ                            
35 บ้านห้วยทรายทอง ปกติ                            
36 วัดจอมทอง ปกติ                            
37 บ้านทุ่งขันหมาก ปกติ                            
38 บ้านเผียน ปกติ                            
39 บ้านน้ำร้อน ปกติ                            
40 บ้านต้นจันทน์ ปกติ                            
41 บ้านวังหิน เรียนร่วม                            
42 วัดป่ากิ่ว ยุบโรงเรียนแล้ว                            
43 บ้านเขาทราย ปกติ                            
44 วัดนากัน ปกติ                            
45 บ้านอินทนิน ปกติ                            
46 บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) ปกติ                            
47 วัดคงคาเลียบ ปกติ                            
48 บ้านไสเหรียง ปกติ                            
49 วัดสวนศิขรบรรพต ปกติ                            
50 วัดโคกเหล็ก ปกติ                            
51 บ้านพังหรัน ปกติ                            
52 บ้านนบ ปกติ                            
53 วัดนางตรา ยุบโรงเรียนแล้ว                            
54 วัดเขาน้อย ยุบโรงเรียนแล้ว                            
55 บ้านเขาตาสัก ยุบโรงเรียนแล้ว                            
56 บ้านชุมโลง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
57 วัดสวนหมาก ยุบโรงเรียนแล้ว                            
58 วัดป่า(โมคลาน) เรียนร่วม                            
59 บ้านฉาง ปกติ                            
60 บ้านบ่อกรูด ปกติ                            
61 วัดประดู่หอม ปกติ                            
62 บ้านหนองหว้า ปกติ                            
63 ชุมชนวัดอินทคีรี ปกติ                            
64 วัดป่า(ท่าขึ้น) ปกติ                            
65 วัดหลวงครู ปกติ                            
66 วัดปากด่าน ปกติ                            
67 บ้านปากดวด ปกติ                            
68 บ้านน้ำฉา ปกติ                            
69 วัดจันพอ ปกติ                            
รวม