การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ไผ่แถวอนุสรณ์ ปกติ                            
2 บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)                            
3 วัดไชยมงคล                            
4 วัดตะเคียนทอง                            
5 บ้านย่านนางวิ่ง ปกติ                            
6 บ้านมาบเหียง                            
7 วัดไผ่งาม ปกติ                            
8 บ้านด่าน ปกติ                            
9 วัดเกาะลอย ปกติ                            
10 วัดเกาะมะไฟ ปกติ                            
11 วัดดงไชยมัน ปกติ                            
12 วัดแสงสว่าง ปกติ                            
13 วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) ปกติ                            
14 วัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์) ปกติ                            
15 วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) ปกติ                            
16 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ปกติ                            
17 บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) ปกติ                            
18 บ้านห้วยเกษียร ปกติ                            
19 วัดทุ่งตะลุมพุก ปกติ                            
20 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) ปกติ                            
21 บ้านคลองบางไซ ปกติ                            
22 วัดประดิษฐาราม ปกติ                            
23 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ ปกติ                            
24 วัดใหม่กวางทอง ปกติ                            
25 วัดโพธิ์งาม ปกติ                            
26 วัดคู้ลำพัน ปกติ                            
27 วัดศรีสุทธาวาส ปกติ                            
28 บ่อแร่0ธารเลา ปกติ                            
29 ประชุมเขตศึกษา ปกติ                            
30 บ้านโคกกระเจียว ปกติ                            
31 วัดหาดสะแก ปกติ                            
32 วัดอรัญไพรศรี ปกติ                            
33 วัดหนองหูช้าง ปกติ                            
34 วัดมูลเหล็ก ปกติ                            
35 บ้านหนองหอย ปกติ                            
36 วัดสระมะเขือ ปกติ                            
37 วัดบุฝ้าย ปกติ                            
38 วัดทุ่งสบก ปกติ                            
39 วัดหัวไผ่ ปกติ                            
40 วัดพิกุลวนาราม ปกติ                            
41 บ้านหนองชะอม ปกติ                            
42 บ้านแหลมไผ่ ปกติ                            
43 วัดเนินสูง ปกติ                            
44 วัดสระข่อย ปกติ                            
45 วัดหลังถ้ำวิทยาคาร ปกติ                            
46 บ้านปากคลองบางกระดาน ปกติ                            
47 บ้านโคกสว่าง ปกติ                            
48 บ้านเขานันทา ปกติ                            
49 บ้านหนองเต่า ปกติ                            
50 บ้านบางขาม ปกติ                            
51 นิคมพัฒนา ปกติ                            
52 วัดนพคุณทอง ปกติ                            
53 วัดท้าวอู่ทอง ปกติ                            
54 วัดหนองเกตุ ปกติ                            
55 บ้านคลองแก้มช้ำ ปกติ                            
56 วัดเนินผาสุก ปกติ                            
57 วัดคลองเฆ่ ปกติ                            
58 บ้านหนองปรือน้อย ปกติ                            
59 บ้านบางรุ่งโรจน์ ปกติ                            
60 วัดประชาวาส ปกติ                            
61 วัดสามัคคีภิรมย์ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
62 วัดบุพพาราม ปกติ                            
63 วัดหนองแก้ว ปกติ                            
64 บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) ปกติ                            
65 วัดใหม่โพธิ์เย็น ปกติ                            
66 วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม ปกติ                            
67 วัดศรีมงคล ปกติ                            
68 วัดบุยายใบ ปกติ                            
69 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 ปกติ                            
70 บ้านโป่งกะพ้อ ปกติ                            
71 วัดโบสถ์วิทยา ปกติ                            
72 วัดบางคาง ปกติ                            
73 วัดบางเตย ปกติ                            
74 วัดสัมพันธ์ ปกติ                            
75 บ้านคลองสารภี ยุบโรงเรียนแล้ว                            
76 วัดเนินไม้หอม ปกติ                            
77 บ้านดงบัง ปกติ                            
78 วัดลิรัญดอน ปกติ                            
79 วัดบ้านพระ ปกติ                            
80 วัดอินทร์ไตรย์ ปกติ                            
รวม