การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พะเยา เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 บ้านม่วงคำ ปกติ                            
2 บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) ปกติ                            
3 บ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว ยุบโรงเรียนแล้ว                            
4 บ้านป่าคา ปกติ                            
5 บ้านสันเวียงใหม่ ปกติ                            
6 บ้านแม่อิง ปกติ                            
7 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี ปกติ                            
8 บ้านปางงุ้น ปกติ                            
9 ชุมชนบ้านตุ้มท่า เรียนร่วม                            
10 บ้านแม่จว้าใต้ ปกติ                            
11 บ้านทุ่งหลวง ปกติ                            
12 อนุบาลภูกามยาว ปกติ                            
13 เจริญใจ ปกติ                            
14 บ้านร่องคำ ปกติ                            
15 บ้านสาง ปกติ                            
16 บ้านร้อง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
17 บ้านสันป่างิ้ว ยุบโรงเรียนแล้ว                            
18 บ้านต๊ำพระแล สาขาบ้านต๊ำกลาง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
19 ต๊ำ(อินโต0ประชานุเคราะห์) ยุบโรงเรียนแล้ว                            
20 บ้านป่าแดงบุญนาค ยุบโรงเรียนแล้ว                            
21 บ้านต๊ำใน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
22 บ้านทุ่งกาไชย ยุบโรงเรียนแล้ว                            
23 บ้านโพธิ์ทอง ปกติ                            
24 บ้านสันต้นผึ้ง ปกติ                            
25 บ้านห้วยทรายขาว ปกติ                            
26 บ้านสันต้นม่วง ปกติ                            
27 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) ปกติ                            
28 บ้านตุ่น ยุบโรงเรียนแล้ว                            
29 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) ปกติ                            
30 บ้านหนองหล่ม ปกติ                            
31 บ้านแม่จว้า ปกติ                            
32 บ้านต๊ำเหล่า ปกติ                            
33 ชุมชนบ้านแม่สุก ปกติ                            
34 บ้านดอกคำใต้ ปกติ                            
35 บ้านสันจกปก ปกติ                            
36 บ้านสันป่าหนาด เรียนร่วม                            
37 บ้านห้วยแก้ว ปกติ                            
38 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) ปกติ                            
39 บ้านค่าบน ปกติ                            
40 บ้านป่าแฝกใต้ ปกติ                            
41 บ้านใหม่ ปกติ                            
42 บ้านโป่ง ปกติ                            
43 บ้านสันป่าม่วง ปกติ                            
44 บ้านหนองลาว เรียนร่วม                            
45 บ้านทุ่งต้นศรี ปกติ                            
46 บ้านวังขอนแดง ปกติ                            
47 บ้านเนินสมบูรณ์ ปกติ                            
48 บ้านร่องปอ ปกติ                            
49 บ้านแม่นาเรือใต้ ปกติ                            
50 บ้านหนองสระ ปกติ                            
51 บ้านศาลา ปกติ                            
52 บ้านป่าสักสามัคคี ปกติ                            
53 บ้านห้วยเจริญราษฏร์ ปกติ                            
54 บ้านใหม่ ปกติ                            
55 บ้านต๊ำม่อน เรียนร่วม                            
56 บ้านทุ่งป่าข่า ปกติ                            
57 บ้านป่าตึง ปกติ                            
58 บ้านกาดถี ปกติ                            
59 บ้านแม่พริก ปกติ                            
60 บ้านปาง ปกติ                            
61 บ้านห้วยเคียน ปกติ                            
62 บ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ต๋ำน้อย เรียนร่วม                            
63 บ้านไร่ เรียนร่วม                            
64 บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
65 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) ปกติ                            
66 อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนบ้านสันช้างหิน ปกติ                            
67 บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) เรียนร่วม                            
68 บ้านป่าแฝกเหนือ ปกติ                            
69 บ้านสันต้นแหน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
70 บ้านสันป่าสัก ยุบโรงเรียนแล้ว                            
71 บ้านต๊ำดอนมูล เรียนร่วม                            
72 บ้านแม่นาเรือ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
73 บ้านสันขวาง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
74 บ้านสันป่าถ่อน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
75 บ้านสันโค้ง เรียนร่วม                            
76 บ้านต๋อมดง ยุบโรงเรียนแล้ว                            
77 บ้านปินเหนือ ยุบโรงเรียนแล้ว                            
78 บ้านห้วยทรายเลื่อน ยุบโรงเรียนแล้ว                            
79 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง เรียนร่วม                            
80 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) ปกติ                            
81 บ้านถ้ำประชาบำรุง ปกติ                            
82 บ้านดงบุญนาค ปกติ                            
รวม