การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
จำนวนห้องที่จัดการเรียนการสอน จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 วัดควนขี้แรด                            
2 วัดควนเคี่ยม ปกติ                            
3 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) ปกติ                            
4 วัดพังกิ่ง ปกติ                            
5 บ้านเกาะเสือ ปกติ                            
6 วัดปลักปอม ปกติ                            
7 วัดโรจนาราม ปกติ                            
8 บ้านปากบางนาคราช ปกติ                            
9 วัดหานโพธิ์ ปกติ                            
10 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) ปกติ                            
11 วัดโพธิยาราม ปกติ                            
12 วัดปัณณาราม ปกติ                            
13 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) ปกติ                            
14 วัดชุมประดิษฐ์ ปกติ                            
15 วัดไทรพอน ปกติ                            
16 วัดโตนด ปกติ                            
17 วัดควนนางพิมพ์ ปกติ                            
18 บ้านทุ่งหนองสิบบาท ปกติ                            
19 บ้านเกาะหมาก ปกติ                            
20 วัดสุภาษิตาราม ปกติ                            
21 บ้านไสนายขัน ปกติ                            
22 วัดสังฆวราราม ปกติ                            
23 บ้านท่าวา ปกติ                            
24 บ้านช่องฟืน ปกติ                            
25 ไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ปกติ                            
26 บ้านควนโคกยา ปกติ                            
27 วัดควนสามโพธิ์ ปกติ                            
28 บ้านท่าเนียน ปกติ                            
29 วัดโหล๊ะจันกระ ปกติ                            
30 บ้านวังปริง ปกติ                            
31 บ้านเกาะโคบ ปกติ                            
32 วัดแหลมจองถนน ปกติ                            
33 มิตรมวลชน 1 ปกติ                            
34 บ้านคลองใหญ่ ปกติ                            
35 บ้านควนหินแท่น ปกติ                            
36 วัดท่านางพรหม ปกติ                            
37 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) ปกติ                            
38 วัดนาปะขอ ปกติ                            
39 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) ปกติ                            
รวม