โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 2

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 บ้านใหม่ ปกติ 1         1                                                    
2 วัดเกวียนหัก ปกติ 1         1                                                    
3 วัดเกาะจิก ปกติ 1                                                          
4 บ้านทุ่งบอน ปกติ 1         1                                                    
5 บ้านหนองเสม็ด ปกติ 1                                                          
6 บ้านอีมุย ปกติ 1         1                                                    
7 บ้านวังตัก ปกติ       1                                                    
8 บ้านคลองใหญ่ ปกติ 1         1                                                    
9 วัดตะปอนใหญ่ ปกติ 1         1                                                    
10 วัดน้ำรัก ปกติ 1         1                                                    
11 บ้านช้างข้าม ปกติ 1         1                                                    
12 วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ปกติ 1                                                          
13 บ้านบ่อ ปกติ 1                                                          
14 วัดบางชัน ปกติ 1         1                                                    
15 วัดสะตอน้อย ปกติ 1         1                                                    
16 บ้านชากไทย ปกติ 1                                                          
17 บ้านสามสิบพัฒนา ปกติ 1                                                          
18 บ้านทรัพย์สินพูน ปกติ 1         1                                                    
19 วัดเขาตาหน่วย ปกติ 1                                                          
20 วัดวังสรรพรส ปกติ 1         1                                                    
21 วัดบางสระเก้า ปกติ 1         1                                                    
22 บ้านน้ำตกพลิ้ว ปกติ 1         1                                                    
23 บ้านหนองบอน ปกติ 1         1                                                    
24 ปากน้ำแหลมสิงห์ ปกติ 1         1                                                    
25 บ้านหนองระหาน ปกติ 1                                                          
26 บ้านโชคดี ปกติ 1                                                          
27 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) ปกติ 1         1                                                    
28 บ้านทุ่งม่วง ปกติ       1                                                    
29 บ้านทัพนคร ปกติ 1                                                          
30 วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) ปกติ 1         1                                                    
31 สังวาลย์วิทย์ 6 ปกติ 1                                                          
32 วัดมะทาย ปกติ 1         1                                                    
33 บ้านกระทิงทอง ปกติ 1                                                          
34 บ้านคลองตาคง ปกติ 1         1                                                    
35 หนองมะค่า ปกติ 1                                                          
36 บ้านท่าขาหย่าง ปกติ 1         1                                                    
37 วัดซึ้งบน ปกติ 1         1                                                    
38 บ้านแหลมสิงห์ ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
39 วัดท่าเขา ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
40 โฆวินฑะ ปกติ 1         1                                                    
41 วัดวันยาวล่าง ปกติ                                                        
รวม