โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยนาท

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) ปกติ       1                                                    
2 บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) เรียนร่วม 1         1                                                    
3 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) ปกติ 1         1                                                    
4 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ 1                                                          
5 บ้านทุ่งกว้าง ปกติ 1                                                          
6 วัดอารีทวีวนาราม 1                                                          
7 ไกรราษฎร์วิทยา เรียนร่วม 1         1                                                    
8 วัดคลองธรรม ปกติ 1                                                          
9 วัดสวนอัมพวัน 1         1                                                    
10 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 1                                                          
11 วัดเขาดิน(วันครู่2502) 1                                                          
12 วัดพิกุลงาม เรียนร่วม 1                                                          
13 บ้านหัวถนน 1                                                          
14 วัดหนองจิก ปกติ       1                                                    
15 วัดคลองงิ้ว 1         1                                                    
16 วัดท่ากระแส ปกติ 1                                                          
17 สำราญราษฎร์บำรุง ปกติ 1         1                                                    
18 บ้านท่าข้ามวังน้ำ ปกติ 1         1                                                    
19 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) ปกติ 1                                                          
20 วัดศรีเจริญธรรม ปกติ 1                                                          
21 วัดมะเห0ยงคณ์(ประชาเนรมิต) ปกติ 1                                                          
22 วัดสระเนินพระราม ปกติ 1         1                                                    
23 วัดพรหมวิหาร ปกติ 1                                                          
24 วัดมะปราง ปกติ 1                                                          
25 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) ปกติ 1                                                          
26 วัดหาดอาษา ปกติ 1                                                          
27 บ้านหนองเด่น ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
28 บ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์) ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
29 วัดท่า ปกติ 1                                                          
30 บ้านสามัคคีธรรมวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
31 วัดสะพานหิน(คุรุราษฎร์ศึกษา) ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
32 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
33 บ้านรางจิก ปกติ 1                                                          
34 บ้านวังเดือนห้า ปกติ 1                                                          
35 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ปกติ 1                                                          
36 บ้านดอนกะโดน ปกติ 1                                                          
37 วัดบ้านใหม่ ปกติ 1                                                          
38 บ้านเก่า เรียนร่วม       1                                                    
39 บ้านคลองยาง ปกติ 1         1                                                    
40 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) ปกติ 1         1                                                    
41 วัดท่าแก้ว ปกติ 1         1                                                    
42 วัดทองนพคุณ ปกติ 1         1                                                    
43 วัดคลองเกษม ปกติ 1         1                                                    
44 วัดเขาแก้ว ปกติ 1                                                          
45 วัดดอนตะไล้ ปกติ 1                                                          
46 วัดโพธิมงคล ปกติ 1                                                          
47 วัดกรุณา ปกติ 1                                                          
48 วัดธรรมามูล ปกติ 1         1                                                    
49 วัดเนินถ่าน ปกติ 1                                                          
50 วัดไผ่โพธิ์ทอง ปกติ 1         1                                                    
51 พระยาตาก ปกติ 1         1                                                    
52 วัดโพธิ์ทอง ปกติ 1         1                                                    
53 วัดพระแก้ว ปกติ 1                                                          
54 วัดโคกหมู ปกติ 1         1                                                    
55 วัดดอนรังนก ปกติ 1         1                                                    
56 วัดถ้ำเข้ ปกติ 1                                                          
57 วัดหนองเต่าดำ ปกติ 1         1                                                    
58 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ ปกติ 1         1                                                    
59 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) ปกติ 1                                                          
60 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) ปกติ 1                                                          
61 วัดยางศรีเจริญ ปกติ 1                                                          
62 วัดดอนโพธิ์ศรี ปกติ 1         1                                                    
63 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ 1                                                          
64 บ้านดอนแตง เรียนร่วม 1                                                          
65 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) เรียนร่วม 1                                                          
66 วัดหนองตาตน ปกติ 1                                                          
67 อนุบาลหนองมะโมง ปกติ 1         1                                                    
68 ลัดดาประชาสรรค์ ปกติ 1         1                                                    
69 บ้านสระแก้ว ปกติ 1         1                                                    
70 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) ปกติ 1                                                          
71 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) ปกติ 1                                                          
72 วัดหัวตะพาน ปกติ 1                                                          
73 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ปกติ 1         1                                                    
74 วัดงิ้ว่(เรือไทยสงเคราะห์) ปกติ 1         1                                                    
75 บ้านเขาเกล็ด ปกติ                                                        
76 บ้านหนองต่อ ปกติ 1                                                          
77 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) ปกติ 1                                                          
78 วัดสระไม้แดง ปกติ                                                        
79 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) ปกติ 1                                                          
80 บ้านวังหัวเรือ ปกติ 1                                                          
81 บ้านสุขเดือนห้า ปกติ 1                                                          
82 บ้านน้ำพุ ปกติ 1                                                          
83 วัดหลวงพ่อขาว เรียนร่วม 1         1                                                    
84 วัดหอระฆัง ปกติ 1         1                                                    
85 วัดวิจิตรังสิตาราม ปกติ 1                                                          
86 บ้านโป่งแค เรียนร่วม 1         1                                                    
87 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) ปกติ 1         1                                                    
88 วัดเทพรัตนวนาราม ปกติ 1                                                          
89 อนุบาลวัดสิงห์ ปกติ 1         1                                                    
90 วัดหนองน้อย ปกติ 1         1                                                    
91 วัดคลองบุญ ปกติ 1         1                                                    
92 วัดสนามชัย ปกติ 1         1                                                    
93 วัดอรัญญวาสี ปกติ 1                                                          
94 วัดหนองแซง เรียนร่วม 1         1                                                    
95 วัดหัวหว้า ปกติ 1                                                          
96 วัดหลวงสิริบูรณาราม ปกติ 1                                                          
97 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ 1                                                          
98 วัดดอนตูมกมลาวาส ปกติ 1                                                          
99 วัดดอนตาล ปกติ 1         1                                                    
100 วัดโคกสุก ปกติ 1         1                                                    
101 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) ปกติ 1                                                          
102 บ้านเขาแหลม เรียนร่วม 1                                                          
103 บ้านหนองหวาย ปกติ 1                                                          
104 บ้านหนองแจง ปกติ 1                                                          
105 วัดอัมพวัน เรียนร่วม 1                                                          
106 วัดพร้าว ปกติ 1                                                          
107 วัดธรรมิกาวาส ปกติ 1                                                          
108 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) ปกติ 1                                                          
109 วัดจั่นเจริญศรี ปกติ       1                                                    
110 ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) เรียนร่วม 1         1                                                    
111 บ้านดอนใหญ่ ปกติ 1         1                                                    
112 วัดจันทน์ ปกติ 1         1                                                    
113 วัดหนองพังนาค ปกติ 1                                                          
114 วัดกำแพง ปกติ 1                                                          
115 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) ปกติ 1                                                          
116 วัดโคกจันทน์ ปกติ 1                                                          
รวม