โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออกอากาศ
ของโรงเรียนไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อจาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 หนองหัวช้าง เรียนร่วม 1         1                                                    
2 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 1                                                          
3 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 1                                                          
4 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                          
5 คำแคนวิทยา เรียนร่วม 1                                                          
6 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา ปกติ 1                                                          
7 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง ปกติ                                                        
8 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา ปกติ                                                        
9 กุดอ้อประชานุสรณ์กุดอ้อประชานุสรณ์ เรียนร่วม 1                                                          
10 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร ปกติ                                                        
11 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ ปกติ                                                        
12 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ปกติ 1                                                          
13 ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) เรียนร่วม 1                                                          
14 ท่าไคร้สามัคคี ปกติ 1                                                          
15 คำไผ่สงเคราะห์ ปกติ 1                                                          
16 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา ปกติ 1         1                                                    
17 โคกนางามสามัคคี ปกติ 1                                                          
18 ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ปกติ 1                                                          
19 บ้านสว่าง ปกติ 1                                                          
20 บ้านหนองกุงกลาง ปกติ 1                                                          
21 โคกคอนวิทยานุกูล เรียนร่วม 1                                                          
22 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ เรียนร่วม 1                                                          
23 หนองโพนโนนสมบูรณ์ ปกติ                                                        
24 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ปกติ 1                                                          
25 หนองทุ่มสงเคราะห์ ปกติ 1                                                          
26 บ้านโคกใส ปกติ 1                                                          
27 คำโพนทองราษฎร์นิยม ปกติ 1                                                          
28 สะอาดโนนงามวิทยา ปกติ                                                        
29 นิคมลำปาววิทยา ปกติ 1                                                          
30 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) เรียนร่วม 1                                                          
31 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ปกติ 1                                                          
32 คอนเรียบอนุกูล ปกติ 1                                                          
33 โคกล่ามวิทยา ปกติ 1                                                          
34 สหัสขันธ์วิทยาคม ปกติ 1                                                          
35 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ เรียนร่วม 1                                                          
36 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา ปกติ 1         1                                                    
37 สงยางสงเปลือยวิทยาคม ปกติ 1         1                                                    
38 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม ปกติ 1                                                          
39 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา ปกติ 1                                                          
40 หนองบัวราษฎร์นิยม ปกติ 1         1                                                    
41 บ้านคำเม็ก ปกติ 1                                                          
42 บ้านโนนโพธิ์ศรี ปกติ 1         1                                                    
43 คำประถมนิคมสงเคราะห์ ปกติ 1                                                          
44 ดงน้อยสงเคราะห์ ปกติ 1                                                          
45 วังสวาทนิคมสงเคราะห์ เรียนร่วม 1         1                                                    
46 คำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
47 โพนสวางพิทยาคม ปกติ 1                                                          
48 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ปกติ 1                                                          
49 วัดชัยสุนทร ปกติ 1                                                          
50 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ปกติ       1                                                    
51 บ้านกุดแห่ ปกติ 1         1                                                    
52 คำหุ่งราษฎร์บำรุง เรียนร่วม 1         1                                                    
53 หลักเมืองกมลาไสย เรียนร่วม 1         1                                                    
54 ท่าลำดวนประชาบำรุง ปกติ 1                                                          
55 เหล่าสูงวิทยา ปกติ 1         1                                                    
56 แก้งนางราษฎร์บำรุง ปกติ 1         1                                                    
57 บ้านแกวิทยายน ปกติ 1         1                                                    
58 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ปกติ 1                                                          
59 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง ปกติ                                                        
60 คำโพนคำม่วงวิทยา ปกติ 1         1                                                    
61 บ้านโคกกว้าง ปกติ 1                                                          
62 บ้านหนาดสงเคราะห์ ปกติ                                                        
63 บ้านห้วยแสง เรียนร่วม 1                                                          
64 เสมาสามัคคี ปกติ 1         1                                                    
65 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ปกติ 1         1                                                    
66 บ้านเหล่าค้อ ปกติ 1         1                                                    
67 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปกติ 1                                                          
68 หนองโพนวิทยายน ปกติ 1                                                          
69 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ เรียนร่วม 1                                                          
70 หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) เรียนร่วม 1                                                          
71 สะอาดสมศรีวิทยา เรียนร่วม 1                                                          
72 บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ปกติ                                                        
73 บ้านแวงประชารัฐบำรุง ปกติ 1                                                          
74 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ปกติ 1         1                                                    
75 บ้านศรีสมบูรณ์ เรียนร่วม 1         1                                                    
76 สองห้องราษฎร์บูรณะ ปกติ 1         1                                                    
77 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา ปกติ 1         1                                                    
78 หนองแวงประชานุกูล ปกติ                                                        
79 ค้อจารย์วิทยา ปกติ 1         1                                                    
80 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ 1                                                          
81 สามัคคีสำราญวิทย์ ปกติ 1         1                                                    
82 ภูปอวิทยา ปกติ                                                        
83 นาคูณวิทยา ปกติ 1                                                          
84 สำเริงวิทยา ปกติ 1         1                                                    
85 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) ปกติ                                                        
86 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) ปกติ                                                        
87 บึงสว่างวิทยาคม ปกติ 1                                                          
88 ม่วงคำราษฎร์สามัคคี เรียนร่วม 1                                                          
89 หัวคูประชาอุทิศ ปกติ 1         1                                                    
90 บ้านคำเชียงวัน ปกติ 1                                                          
91 บ้านดอนสนวน ปกติ 1                                                          
92 หนองแวงแสน ปกติ 1                                                          
93 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา เรียนร่วม 1         1                                                    
94 หัวขวาวิทยา ปกติ 1                                                          
95 บ้านหนองช้าง ปกติ                                                        
96 แก่งนาขามสามัคคี ปกติ                                                        
97 โคกกลางวิทยา ปกติ 1         1                                                    
98 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา ปกติ 1                                                          
99 หนองแซงวิทยา ปกติ 1         1                                                    
100 มิตรภาพที่ 32 ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
101 สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) เรียนร่วม 1         1                                                    
102 บ้านโนนสะอาด ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
103 สะอาดไชยศรี ปกติ                                                        
104 นาโกวิทยา ปกติ                                                        
105 โนนเมืองประชานุเคราะห์ ปกติ 1         1                                                    
106 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก ปกติ 1         1                                                    
107 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) ปกติ 1         1                                                    
108 บ้านท่างาม ปกติ 1                                                          
109 คำคาราษฎร์บำรุง ปกติ 1         1                                                    
110 ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) เรียนร่วม 1                                                          
111 นาคอกควาย ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
112 โคกล่ามผดุงวิทย์ ปกติ 1                                                          
113 บ้านหนองม่วง ปกติ 1                                                          
114 สิงห์สะอาด ปกติ       1                                                    
115 คำแคนราษฎร์วิทยา ปกติ 1         1                                                    
116 บ้านโนนแหลมทอง ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                          
117 เขื่อนภูมิพล เรียนร่วม 1         1                                                    
118 โคกสำราญวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว 1         1                                                    
119 หนองตุวิทยา ปกติ 1         1                                                    
120 กลางหมื่นสงเคราะห์ เรียนร่วม 1                                                          
121 บ้านม่วงวิทยายน ปกติ 1                                                          
122 บ้านจานวิทยา เรียนร่วม 1                                                          
รวม