การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ที่ เขต สถานะ
โรงเรียน
ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตาราง
ออกอากาศ ของ
โรงเรียนไกลกังวล
(DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดยดู
จาก TV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้สื่อ
จาก YouTube หรือ
เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 หนองหัวช้าง เรียนร่วม                                                
2 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 1                                                        
3 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 1                                                        
4 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                  
5 คำแคนวิทยา เรียนร่วม                                                          
6 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา ปกติ                                                
7 น้ำจั้นราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                  
8 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา ปกติ                                                
9 กุดอ้อประชานุสรณ์กุดอ้อประชานุสรณ์ เรียนร่วม 1                                                  
10 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร ปกติ 1                                                  
11 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ ปกติ 1                                                  
12 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี ปกติ                                                
13 ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) เรียนร่วม                                                
14 ท่าไคร้สามัคคี ปกติ                                                
15 คำไผ่สงเคราะห์ ปกติ                                                
16 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา ปกติ                                                    
17 โคกนางามสามัคคี ปกติ 1                                                  
18 ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว ปกติ 1                                                  
19 บ้านสว่าง ปกติ 1                                                  
20 บ้านหนองกุงกลาง ปกติ                                                
21 โคกคอนวิทยานุกูล เรียนร่วม                                                
22 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ เรียนร่วม 1                                                  
23 หนองโพนโนนสมบูรณ์ ปกติ                                                
24 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี ปกติ 1                                                  
25 หนองทุ่มสงเคราะห์ ปกติ                                                
26 บ้านโคกใส ปกติ 1                                                  
27 คำโพนทองราษฎร์นิยม ปกติ 1                                                  
28 สะอาดโนนงามวิทยา ปกติ 1                                                      
29 นิคมลำปาววิทยา ปกติ                                                
30 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) เรียนร่วม 1                                                  
31 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ปกติ                                                  
32 คอนเรียบอนุกูล ปกติ                                                
33 โคกล่ามวิทยา ปกติ 1                                                  
34 สหัสขันธ์วิทยาคม ปกติ                                                      
35 โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ เรียนร่วม                                                      
36 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา ปกติ                                                      
37 สงยางสงเปลือยวิทยาคม ปกติ                                              
38 โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม ปกติ                                                
39 โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา ปกติ 1                                                  
40 หนองบัวราษฎร์นิยม ปกติ 1                                                  
41 บ้านคำเม็ก ปกติ                                                
42 บ้านโนนโพธิ์ศรี ปกติ                                                    
43 คำประถมนิคมสงเคราะห์ ปกติ 1                                                    
44 ดงน้อยสงเคราะห์ ปกติ 1                                                  
45 วังสวาทนิคมสงเคราะห์ เรียนร่วม                                                          
46 คำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
47 โพนสวางพิทยาคม ปกติ 1                                                  
48 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ปกติ                                                
49 วัดชัยสุนทร ปกติ                                                
50 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ปกติ 1                                                  
51 บ้านกุดแห่ ปกติ 1                                                    
52 คำหุ่งราษฎร์บำรุง เรียนร่วม 1                                                    
53 หลักเมืองกมลาไสย เรียนร่วม 1                                                  
54 ท่าลำดวนประชาบำรุง ปกติ 1                                                  
55 เหล่าสูงวิทยา ปกติ                                                  
56 แก้งนางราษฎร์บำรุง ปกติ                                                  
57 บ้านแกวิทยายน ปกติ                                                
58 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ปกติ 1                                                  
59 นาขามร่วมราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                      
60 คำโพนคำม่วงวิทยา ปกติ                                                  
61 บ้านโคกกว้าง ปกติ 1                                                  
62 บ้านหนาดสงเคราะห์ ปกติ 1                                                  
63 บ้านห้วยแสง เรียนร่วม                                                
64 เสมาสามัคคี ปกติ 1                                                    
65 บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                  
66 บ้านเหล่าค้อ ปกติ 1                                                    
67 เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ ปกติ 1                                                  
68 หนองโพนวิทยายน ปกติ                                                
69 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ เรียนร่วม                                                
70 หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) เรียนร่วม                                                
71 สะอาดสมศรีวิทยา เรียนร่วม 1                                                  
72 บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ ปกติ 1                                                  
73 บ้านแวงประชารัฐบำรุง ปกติ 1                                                  
74 บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร ปกติ                                                
75 บ้านศรีสมบูรณ์ เรียนร่วม                                                          
76 สองห้องราษฎร์บูรณะ ปกติ 1                                                  
77 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา ปกติ 1                                                  
78 หนองแวงประชานุกูล ปกติ 1                                                  
79 ค้อจารย์วิทยา ปกติ                                                
80 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ปกติ 1                                                  
81 สามัคคีสำราญวิทย์ ปกติ 1                                                  
82 ภูปอวิทยา ปกติ 1                                                  
83 นาคูณวิทยา ปกติ 1                                                  
84 สำเริงวิทยา ปกติ                                                
85 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) ปกติ 1                                                  
86 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) ปกติ 1                                                  
87 บึงสว่างวิทยาคม ปกติ 1                                                  
88 ม่วงคำราษฎร์สามัคคี เรียนร่วม                                                
89 หัวคูประชาอุทิศ ปกติ 1                                                  
90 บ้านคำเชียงวัน ปกติ                                                
91 บ้านดอนสนวน ปกติ                                                
92 หนองแวงแสน ปกติ 1                                                  
93 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา เรียนร่วม                                                
94 หัวขวาวิทยา ปกติ 1                                                  
95 บ้านหนองช้าง ปกติ 1                                                  
96 แก่งนาขามสามัคคี ปกติ 1                                                  
97 โคกกลางวิทยา ปกติ                                                  
98 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา ปกติ                                                
99 หนองแซงวิทยา ปกติ                                                
100 มิตรภาพที่ 32 ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
101 สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) เรียนร่วม                                                          
102 บ้านโนนสะอาด ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
103 สะอาดไชยศรี ปกติ 1                                                  
104 นาโกวิทยา ปกติ 1                                                  
105 โนนเมืองประชานุเคราะห์ ปกติ                                                
106 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก ปกติ                                                
107 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) ปกติ                                                      
108 บ้านท่างาม ปกติ                                                  
109 คำคาราษฎร์บำรุง ปกติ 1                                                      
110 ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) เรียนร่วม                                                
111 นาคอกควาย ยุบโรงเรียนแล้ว 1                                                  
112 โคกล่ามผดุงวิทย์ ปกติ                                                
113 บ้านหนองม่วง ปกติ                                                  
114 สิงห์สะอาด ปกติ 1                                                    
115 คำแคนราษฎร์วิทยา ปกติ 1                                                  
116 บ้านโนนแหลมทอง ยุบโรงเรียนแล้ว                                                
117 เขื่อนภูมิพล เรียนร่วม 1                                                        
118 โคกสำราญวิทยา ยุบโรงเรียนแล้ว                                                          
119 หนองตุวิทยา ปกติ                                                
120 กลางหมื่นสงเคราะห์ เรียนร่วม                                                          
121 บ้านม่วงวิทยายน ปกติ                                                
122 บ้านจานวิทยา เรียนร่วม 1                                                  
รวม 62 29 10 1 4 4 12 24 21 21 41 42 7 3 8 1 7 8 15 25 5 15 32 32 14 4 7 28 29 16