รายงานข้อมูลโรงเรียนที่บันทึกข้อมูลของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียน หมายเหตุ
1 สพป.กระบี่ 87  
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 45  
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 35  
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 24  
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 42  
6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 113  
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 56  
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 105  
9 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 84  
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 100  
11 สพป.ขอนแก่น เขต 1 97  
12 สพป.ขอนแก่น เขต 2 130  
13 สพป.ขอนแก่น เขต 3 85  
14 สพป.ขอนแก่น เขต 4 123  
15 สพป.ขอนแก่น เขต 5 151  
16 สพป.จันทบุรี เขต 1 41  
17 สพป.จันทบุรี เขต 2 21  
18 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 52  
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 74  
20 สพป.ชลบุรี เขต 1 16  
21 สพป.ชลบุรี เขต 2 49  
22 สพป.ชลบุรี เขต 3 6  
23 สพป.ชัยนาท 105  
24 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 147  
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 160  
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 83  
27 สพป.ชุมพร เขต 1 25  
28 สพป.ชุมพร เขต 2 53  
29 สพป.ตรัง เขต 1 56  
30 สพป.ตรัง เขต 2 57  
31 สพป.ตราด 52  
32 สพป.ตาก เขต 1 56  
33 สพป.ตาก เขต 2 11  
34 สพป.นครนายก 73  
35 สพป.นครปฐม เขต 1 49  
36 สพป.นครปฐม เขต 2 44  
37 สพป.นครพนม เขต 1 156  
38 สพป.นครพนม เขต 2 21  
39 สพป.นครราชสีมา เขต 1 55  
40 สพป.นครราชสีมา เขต 2 84  
41 สพป.นครราชสีมา เขต 3 76  
42 สพป.นครราชสีมา เขต 4 91  
43 สพป.นครราชสีมา เขต 5 124  
44 สพป.นครราชสีมา เขต 6 112  
45 สพป.นครราชสีมา เขต 7 111  
46 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 34  
47 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 44  
48 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 57  
49 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 68  
50 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 65  
51 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 78  
52 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 123  
53 สพป.นนทบุรี เขต 1 1  
54 สพป.นนทบุรี เขต 2 14  
55 สพป.นราธิวาส เขต 1 26  
56 สพป.นราธิวาส เขต 2 24  
57 สพป.น่าน เขต 1 112  
58 สพป.น่าน เขต 2 97  
59 สพป.บึงกาฬ 50  
60 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 76  
61 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 83  
62 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 76  
63 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 67  
64 สพป.ปทุมธานี เขต 1 3  
65 สพป.ปทุมธานี เขต 2 15  
66 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 62  
67 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 42  
68 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 79  
69 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 40  
70 สพป.ปัตตานี เขต 1 38  
71 สพป.ปัตตานี เขต 2 49  
72 สพป.ปัตตานี เขต 3 18  
73 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76  
74 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 88  
75 สพป.พะเยา เขต 1 65  
76 สพป.พะเยา เขต 2 84  
77 สพป.พังงา 57  
78 สพป.พัทลุง เขต 1 61  
79 สพป.พัทลุง เขต 2 43  
80 สพป.พิจิตร เขต 1 91  
81 สพป.พิจิตร เขต 2 57  
82 สพป.พิษณุโลก เขต 1 40  
83 สพป.พิษณุโลก เขต 3 55  
84 สพป.ภูเก็ต 7  
85 สพป.มหาสารคาม เขต 1 139  
86 สพป.มหาสารคาม เขต 2 145  
87 สพป.มหาสารคาม เขต 3 75  
88 สพป.มุกดาหาร 111  
89 สพป.ยะลา เขต 1 37  
90 สพป.ยะลา เขต 2 1  
91 สพป.ยะลา เขต 3 8  
92 สพป.ยโสธร เขต 1 81  
93 สพป.ยโสธร เขต 2 68  
94 สพป.ระนอง 28  
95 สพป.ระยอง เขต 1 12  
96 สพป.ระยอง เขต 2 32  
97 สพป.ราชบุรี เขต 1 53  
98 สพป.ราชบุรี เขต 2 62  
99 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 163  
100 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 214  
101 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 101  
102 สพป.ลพบุรี เขต 1 96  
103 สพป.ลพบุรี เขต 2 70  
104 สพป.ลำปาง เขต 1 35  
105 สพป.ลำปาง เขต 2 6  
106 สพป.ลำปาง เขต 3 82  
107 สพป.ลำพูน เขต 1 83  
108 สพป.ลำพูน เขต 2 63  
109 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 152  
110 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 104  
111 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 58  
112 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 7  
113 สพป.สกลนคร เขต 1 19  
114 สพป.สกลนคร เขต 2 132  
115 สพป.สกลนคร เขต 3 14  
116 สพป.สงขลา เขต 1 76  
117 สพป.สงขลา เขต 2 60  
118 สพป.สงขลา เขต 3 65  
119 สพป.สตูล 54  
120 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 11  
121 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 9  
122 สพป.สมุทรสงคราม 45  
123 สพป.สมุทรสาคร 26  
124 สพป.สระบุรี เขต 1 63  
125 สพป.สระบุรี เขต 2 66  
126 สพป.สระแก้ว เขต 1 72  
127 สพป.สระแก้ว เขต 2 43  
128 สพป.สิงห์บุรี 44  
129 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 85  
130 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 67  
131 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 74  
132 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 48  
133 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 68  
134 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 76  
135 สพป.สุรินทร์ เขต 1 102  
136 สพป.สุรินทร์ เขต 2 65  
137 สพป.สุรินทร์ เขต 3 55  
138 สพป.สุโขทัย เขต 1 79  
139 สพป.สุโขทัย เขต 2 86  
140 สพป.หนองคาย เขต 1 90  
141 สพป.หนองคาย เขต 2 58  
142 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 132  
143 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 42  
144 สพป.อำนาจเจริญ 152  
145 สพป.อุดรธานี เขต 1 75  
146 สพป.อุดรธานี เขต 2 66  
147 สพป.อุดรธานี เขต 3 83  
148 สพป.อุดรธานี เขต 4 77  
149 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 119  
150 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 55  
151 สพป.อุทัยธานี เขต 1 59  
152 สพป.อุทัยธานี เขต 2 76  
153 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 178  
154 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 38  
155 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 103  
156 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 65  
157 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 105  
158 สพป.อ่างทอง 98  
159 สพป.เชียงราย เขต 1 48  
160 สพป.เชียงราย เขต 2 76  
161 สพป.เชียงราย เขต 3 58  
162 สพป.เชียงราย เขต 4 45  
163 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 28  
164 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 83  
165 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 47  
166 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 49  
167 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 35  
168 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 63  
169 สพป.เพชรบุรี เขต 1 69  
170 สพป.เพชรบุรี เขต 2 76  
171 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 92  
172 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 90  
173 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 115  
174 สพป.เลย เขต 1 107  
175 สพป.เลย เขต 2 96  
176 สพป.เลย เขต 3 74  
177 สพป.แพร่ เขต 1 53  
178 สพป.แพร่ เขต 2 84  
179 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 5  
180 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 125  
รวม 12381