มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ เขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1
(ตัวชี้วัดที่)

มาตรฐานที่ 2
(ตัวชี้วัดที่)

มาตรฐานที่ 3
(ตัวชี้วัดที่)
ผลการประเมิน หมายเหตุ
1 1 2 3 1 2 3
1 สพป.กระบี่ 1 2 2 2 2 2 2 พอใช้  
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 3 3 3 3 3 3 3 ดีมาก  
3 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2 2 2 2 3 3 2 ดี  
4 สพป.ขอนแก่น เขต 1 3 2 3 3 3 3 3 ดีมาก  
5 สพป.ขอนแก่น เขต 2 3 3 3 3 3 3 3 ดีมาก  
6 สพป.ขอนแก่น เขต 3 3 2 2 3 3 3 3 ดีมาก  
7 สพป.ขอนแก่น เขต 4 3 3 3 3 3 3 3 ดีมาก  
8 สพป.ขอนแก่น เขต 5 2 3 2 2 3 3 3 ดี  
9 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 3 1 2 2 3 3 2 ดี  
10 สพป.ชัยนาท 2 2 1 2 2 3 1 พอใช้  
11 สพป.ตรัง เขต 2 3 3 2 2 3 3 3 ดีมาก  
12 สพป.นครนายก 1 1 1 1 1 2 1 พอใช้  
13 สพป.นครพนม เขต 1 3 2 3 2 3 3 1 ดี  
14 สพป.นครราชสีมา เขต 2 3 3 3 2 3 3 3 ดีมาก  
15 สพป.นครราชสีมา เขต 4 3 3 3 3 3 2 2 ดีมาก  
16 สพป.นครราชสีมา เขต 5 2 3 3 2 3 3 2 ดี  
17 สพป.นครราชสีมา เขต 6 2 3 2 2 2 2 2 ดี  
18 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 1 2 1 2 1 1 1 พอใช้  
19 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 3 2 1 2 2 1 1 พอใช้  
20 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3 3 3 2 3 2 3 ดีมาก  
21 สพป.นราธิวาส เขต 2 3 2 1 2 2 2 1 พอใช้  
22 สพป.นราธิวาส เขต 3 2 1 1 2 1 2 1 พอใช้  
23 สพป.น่าน เขต 1 3 2 2 2 3 3 3 ดี  
24 สพป.น่าน เขต 2 3 2 3 3 3 3 3 ดีมาก  
25 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2 3 3 2 2 3 1 ดี  
26 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 3 2 2 2 2 2 ดี  
27 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2 2 3 2 3 3 3 ดี  
28 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2 3 2 2 2 2 2 ดี  
29 สพป.ปัตตานี เขต 1 1 2 2 2 1 1 0 พอใช้  
30 สพป.ปัตตานี เขต 2 3 3 2 2 2 3 3 ดี  
31 สพป.ปัตตานี เขต 3 2 2 2 2 1 1 1 พอใช้  
32 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 3 3 3 2 2 2 3 ดี  
33 สพป.พะเยา เขต 1 2 2 2 2 2 2 2 พอใช้  
34 สพป.พะเยา เขต 2 2 2 2 2 2 3 2 ดี  
35 สพป.พิจิตร เขต 1 3 2 2 3 3 3 3 ดีมาก  
36 สพป.พิษณุโลก เขต 1 3 2 2 2 2 2 1 พอใช้  
37 สพป.มหาสารคาม เขต 2 3 2 3 2 2 2 2 ดี  
38 สพป.ยะลา เขต 1 3 3 1 3 3 3 1 ดี  
39 สพป.ระนอง 1 1 2 1 3 3 2 พอใช้  
40 สพป.ระยอง เขต 2 3 3 3 3 2 3 1 ดี  
41 สพป.ราชบุรี เขต 2 3 2 3 2 2 3 3 ดี  
42 สพป.ลพบุรี เขต 1 3 3 3 2 3 3 2 ดีมาก  
43 สพป.ลำปาง เขต 1 2 2 2 2 2 2 2 พอใช้  
44 สพป.ลำปาง เขต 3 2 2 3 2 3 3 3 ดี  
45 สพป.ลำพูน เขต 1 2 2 3 2 2 3 2 ดี  
46 สพป.ลำพูน เขต 2 3 3 3 2 3 3 3 ดีมาก  
47 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2 2 2 2 1 1 1 พอใช้  
48 สพป.สกลนคร เขต 2 3 3 3 2 3 3 1 ดี  
49 สพป.สงขลา เขต 1 3 2 1 2 3 3 3 ดี  
50 สพป.สงขลา เขต 2 3 3 3 3 3 3 2 ดีมาก  
51 สพป.สงขลา เขต 3 2 2 2 2 2 2 1 พอใช้  
52 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 1 1 0 0 0 0 0 พอใช้  
53 สพป.สระแก้ว เขต 1 2 2 2 2 2 2 3 ดี  
54 สพป.สระแก้ว เขต 2 1 1 1 2 1 1 1 พอใช้  
55 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 3 2 3 3 3 3 3 ดีมาก  
56 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 3 3 3 2 3 3 3 ดีมาก  
57 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 3 3 3 3 2 1 3 ดี  
58 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2 2 2 2 3 3 3 ดี  
59 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2 1 1 2 3 3 2 พอใช้  
60 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 3 2 2 1 3 3 3 ดี  
61 สพป.สุโขทัย เขต 1 3 3 2 2 2 3 3 ดี  
62 สพป.หนองคาย เขต 1 3 3 3 2 3 3 3 ดีมาก  
63 สพป.หนองคาย เขต 2 2 2 2 2 2 2 2 พอใช้  
64 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 3 2 2 2 2 3 1 ดี  
65 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 3 2 3 2 2 2 1 ดี  
66 สพป.อุดรธานี เขต 4 3 2 2 3 3 3 3 ดีมาก  
67 สพป.อุทัยธานี เขต 1 2 2 2 2 2 2 2 พอใช้  
68 สพป.อุทัยธานี เขต 2 2 2 2 2 3 3 3 ดี  
69 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 3 3 1 3 3 3 3 ดีมาก  
70 สพป.อ่างทอง 2 3 3 3 2 2 3 ดี  
71 สพป.เชียงราย เขต 1 2 2 1 2 3 2 2 พอใช้  
72 สพป.เชียงราย เขต 4 3 2 2 2 2 2 2 ดี  
73 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 1 1 1 1 2 1 1 พอใช้  
74 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 3 3 3 3 3 3 3 ดีมาก  
75 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 3 1 3 3 3 3 2 ดี  
76 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 3 2 2 2 1 2 2 พอใช้  
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2 2 2 1 2 2 2 พอใช้  
78 สพป.เพชรบุรี เขต 1 3 2 3 2 3 2 3 ดี  
79 สพป.เพชรบุรี เขต 2 3 2 3 3 3 2 3 ดีมาก  
80 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3 2 2 2 3 3 3 ดี  
81 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 3 2 2 2 3 3 3 ดี  
82 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 3 2 2 3 2 3 2 ดี  
83 สพป.เลย เขต 1 2 2 2 2 3 2 1 พอใช้  
84 สพป.เลย เขต 3 3 3 2 2 3 3 1 ดี  
85 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 3 2 3 2 3 3 3 ดีมาก  
86 สพม. เขต 8 3 3 2 2 2 3 3 ดี  
87 สพม. เขต 21 2 2 3 3 3 3 2 ดี